Wij zijn Probus Ooster Baljuwschap

Welkom

Probusclub Ooster Baljuwschap, één van de meer dan 450 Probusclubs in Nederland, heet u van harte welkom op de homepagina.
De naam Probus is afgeleid van ´Retired PROfessional and BUSiness men´.
Op verzoek van de leden zijn diverse pagina’s beveiligd en uitsluitend door middel van een wachtwoord te openen.

Oprichting

Op 29 juni 2009 is Probusclub Ooster Baljuwschap opgericht. Het was een initiatief van de Past-Rotarian clubs van o.a. Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.
De naam komt van “Dykgraafschap van’t Ooster Baljuwschap van West/Vriesland, genaamt
Medemblick en de Vier Noorder Coggen”. Deze naam werd in 1289 officieel door de Graaf van Holland verleend.

Leden

Onze Probusclub is een club van vrouwen en mannen. Wij streven naar het bijeenbrengen van een zo gevarieerd mogelijk gezelschap van post- of nagenoeg postactieven vanaf 55 jaar uit de regio West Friesland.
Het beoogde aantal leden bedraagt minimaal 20 en maximaal 30. 
Men kan alleen op uitnodiging lid van een Probusclub worden. 
Er wordt hierbij gelet op voldoende spreiding binnen de club van vervulde maatschappelijke functies, activiteiten en interesses.

Doel

  • Bevorderen saamhorigheid.
  • Bevorderen vriendschap. 
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op allerlei gebied in de samenleving.

Met dit doel onderschrijven wij de doelstelling van de Stichting Probus Nederland, waarbij wij zijn aangesloten.

Bijeenkomsten en activiteiten

De reguliere bijeenkomsten worden in principe op de eerste en derde maandag van de maand in ´t Raethuys in Wognum gehouden. Wij hebben een zeer actieve activiteitencommissie, die er elk jaar weer in slaagt om interessante gastsprekers uit te nodigen.
Ook extern zorgt deze commissie voor educatie en/of verpozing door het arrangeren van bedrijfsbezoeken, excursies, e.d.